"Dromen rondom gezondheid en positieve gezondheid worden gedeeld!"

Wie we zijn

Een beweging op gang brengen kun je niet alleen. Dat doen we samen. Met Positieve Gezondheid als gemeenschappelijke taal. Alle aangesloten partijen ondersteunen dit gedachtegoed en realiseren verbeteringen in het landschap van zorg en gezondheid in de regio. De resultaten en opgedane kennis hieromtrent wordt gedeeld zodat we van elkaar kunnen leren en het wiel niet telkens op verschillende plaatsen uitgevonden hoeft te worden. Zo ontstaat een beweging die steeds groter wordt en sneller gaat.

Deelname aan het netwerk is vrijwillig en kosteloos. Maar niet vrijblijvend dus mét inspanningsverplichting. Op inhoud. In de vorm van het formuleren van en uitvoering geven aan een pledge. Dit is een concrete belofte passend bij de implementatie van het concept van Positieve Gezondheid in de regio. Deze pledges van de netwerkleden staan centraal in de bijeenkomsten. Samen leren, experimenteren, elkaar vinden en verbinden zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.

Het netwerk komt ongeveer 7 keer per jaar online bij elkaar. Het tijdstip is telkens van 9.30 – 11.00 uur. 

Belangstelling? Sluit gerust aan bij een van de netwerkbijeenkomsten op:

  • 2 februari 2023
  • 23 maart 2023
  • 11 mei 2023
  • 13 juli 2023
  • 14 september 2023
  • 26 oktober 2023
  • 14 december 2023 
Kijk-, Lees- en Luistertips: Video's Praktijkvoorbeelden Downloads & links