Wie we zijn

Het netwerk Positieve Gezondheid bestaat inmiddels uit 24 deelnemers van verschillende organisaties die werkzaam zijn in de regio Noordelijke Maasvallei. Het betreft organisaties van de nulde tot de derde lijn. Dat wil zeggen gemeenten, GGD’en, een ROS, een welzijnsorganisatie, maar ook een huisartsengroep, fysiotherapeuten, de psychologen, het ziekenhuis, de thuiszorg, de GGZ en de zorgcentra zijn vertegenwoordigd. De burgers worden vertegenwoordigd door de voorzitter van een cliëntenraad en Zorgbelang Brabant. Daarnaast zijn zowel de gemeenten als beide grote zorgverzekeraars betrokken.
Zij zijn de financiers, maar vooral ook betrokken bij de inhoud. Ook Hogeschool Arnhem Nijmegen draagt een steentje bij aan het netwerk.

De deelnemers werken vanuit hun verschillende posities binnen het netwerk: van werkorganisatie, management tot aan bestuur. Het streven is om zowel horizontaal als verticaal meer samenwerking tussen organisaties tot stand te brengen.

Geschiedenis

Op 26 september vond de werkconferentie ‘Samen, leefbaar en gezond! Een zorgagenda voor 2014 en verder’, plaats, georganiseerd door het Platform Noordelijke Maasvallei.
Tijdens deze conferentie gaf Machteld Huber een inleiding over het concept Positieve gezondheid. En stond 1 van de 5 workshops in het teken van gezondheid. Esther Pallast (GGD Hart voor Brabant) en Chantal Walg (Syntein) begeleidden de workshop genaamd ‘Alles draait om gezondheid’.

Aan het eind van deze conferentie ontstond een vijftal werkgroepen. Een van deze werkgroepen is de werkgroep Positieve Gezondheid Noordelijke Maasvallei. Deze werkgroep houdt zich op dit moment bezig met het vormgeven van positieve gezondheid als gemeenschappelijk referentiekader in de regio. Centraal staan de vragen: Hoe is dit concept toe te passen in het dagelijks werk en hoe kan het ‘gezondheidsdenken’ binnen alle werkterreinen van gezondheidszorg en daarbuiten geïmplementeerd worden?