"De verdraaide gezondheidszorg verdraaien!"

Waarom doen we wat we doen

Kijk naar gezondheid en niet naar ziekte.
Kijk naar hoe iemand zo gezond mogelijk kan blijven.
Kijk naar wat iemand wel in plaats van niet kan.
Kijk naar hoe je gezond leven kunt bevorderen.
Dat alles is Positieve gezondheid.

Gezondheid is veel meer dan niet ziek zijn. Gezondheid is het vermogen van mensen om veerkrachtig om te gaan met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven, en daarbij zoveel mogelijk eigen regie te voeren. Het gaat niet enkel om de behandeling van een ziekte of problemen, maar juist om het bevorderen van kansen en mogelijkheden van mensen, ondanks een eventuele ziekte of problemen.

In de Noordelijke Maasvallei staat Positieve gezondheid al een aantal jaren duidelijk op het netvlies. Hiervoor trekt de regio nauw op met arts-onderzoeker Machteld Huber. Zij heeft het concept Positieve gezondheid geïntroduceerd.

Positieve gezondheid biedt niet alleen kansen voor patiënten, cliënten en burgers, maar ook voor professionals in zorg, welzijn en wonen. De focus op Positieve gezondheid stimuleert een betere samenwerking tussen mensen en een goede samenhang tussen verschillende diensten rondom gezondheid en gezond leven. Daar wordt iedereen beter van. Er is een instrument ontwikkeld om hierover met elkaar het gesprek aan te gaan.

Positieve Gezondheid is: je eigen regie kunnen voeren en het vermogen om je aan te passen aan de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.

– Machteld Huber –

YouTube

De 6 dimensies van het netwerk zijn:

Dagelijks functioneren

Dagelijks functioneren

Basis algemene dagelijkse levensverrichtingen (adl) / Instrumentele adl / Werkvermogen / Gezondheidsvaardigheden
Zingeving

Zingeving

Doelen / Dealen nastreven / Toekomstperspectief / Acceptatie
Lichaamsfuncties

Lichaamsfuncties

Medische feiten / Klachten en pijn / Medische waarnemingen / Energie / Fysiek functioneren
Kwaliteit van leven

Kwaliteit van leven

Geluk beleven / Lekker in je vel zitten / Ervaren gezondheid / Levenslust / Balans / Genieten
Sociaal maatschappelijk participeren

Sociaal maatschappelijk participeren

Betekenisvolle relaties / Sociale contacten / Betekenisvol werk / Geaccepteerd worden / Maatschappelijke betrokkenheid
Mentaal welbevinden

Mentaal welbevinden

Cognitief functioneren / Emotionele toestand / Eigenwaarde / Gevoel controle te hebben
Kijk-, Lees- en Luistertips: Video's Praktijkvoorbeelden Downloads & links