Nieuws

Werkbezoek Secretaris Generaal VWS

Donderdag 15 september 2022

Netwerkzorg en preventie in de regio zijn voorbeeld voor Den Haag

Onder de vlag van MooiMaasvallei zetten partijen in het Land van Cuijk en Noord-Limburg zich in voor een zo goed mogelijk aanbod van zorg en welzijn voor de inwoners. Dat is ook in Den Haag opgevallen. Op 14 september liet de Secretaris Generaal Marcelis Boereboom van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zich bijpraten over de inzet op netwerksamenwerking en preventie en de voordelen die dit heeft voor de inwoners. Onze kaderhuisartsen en adviseurs Karin Roskes, Hans Peter Jung en Janneke van den Berg verzorgden presentaties vanuit het Netwerk Positieve Gezondheid en Syntein. 

Aanpak valt op
Pauline Terwijn, bestuursvoorzitter van Pantein en tevens voorzitter van MooiMaasvallei: “We zijn er trots op dat onze aanpak ook in Den Haag opvalt. Al geruime tijd zetten we in op krachtige samenwerking tussen verschillende organisaties. Daar profiteert de inwoner van want zo leveren we sneller de juiste zorg en ondersteuning en dat levert gezondheidsvoordelen op. En ook maatschappelijk gezien bespaart dit geld omdat mensen zo sneller de juiste hulp en ondersteuning krijgen. 

Belangrijke voordelen
Om enkele voorbeelden te noemen: in onze regio werken huisartsen en ouderenverpleegkundigen nauw samen. Hierdoor is er beter zicht op de gezondheid van ouderen en voorkomen we dat ouderen plots in het ziekenhuis terecht komen. Voor ouderen is dat vaak niet de beste plek. Ouderen kunnen in veel situaties beter thuis geholpen worden of in de herstelkliniek omdat daar specifieke expertise aanwezig is. Waar nodig is ook expertise van het ziekenhuis voorhanden. De arts kan zelfs digitaal ‘aan huis komen’ als dat helpend is. 
 
Oog voor preventie
Ook hebben we in MooiMaasvallei veel oog voor preventie. In de regio richten we momenteel met inwoners voorzorgcirkels op. Bij een voorzorgcirkel gaat het om het vastleggen van een aantal afspraken om onderling steun en hulp aan elkaar te verlenen, ‘voor het geval dat’, ‘uit voorzorg’. Bijvoorbeeld dagelijkse dingen, zoals boodschappen, vervoer, gezamenlijk koffie drinken, een wandeling, wat hulp in de tuin. De voorzorgcirkel is in feite een garantie op hulp en steun als je het nodig hebt. Het voorkomt bovendien eenzaamheid, wat voor veel mensen steeds vaker een probleem is. De Gemeente, de woningcorporatie en zorg- en welzijnsorganisaties zorgen ervoor dat zij met hun dienstverlening zo goed mogelijk aansluiten op vragen en behoeften die er leven op het gebied van preventie, ondersteuning en zorg. 
 
Op vroege leeftijd beginnen
En als het gaat om gezondheid kun je niet vroeg genoeg beginnen om hier aandacht aan te besteden. De regio heeft een Smaakcentrum waar kinderen al op jonge leeftijd gezondheidslessen over voeding krijgen. Lekker en gezond eten is ontzettend belangrijk voor een goede gezondheid. En tegen de tijd dat je klaar bent met school en gaat werken, is het belangrijk dat werkgevers oog hebben voor vitale medewerkers. Iedere organisatie besteedt daarom aandacht aan vitaliteit. Door samenwerking in MooiMaasvallei delen we kennis en leren we van elkaar. Dat is heel waardevol want de uitdagingen zijn ook voor werkgevers groot, zeker als het gaat om het invullen van vacatures. De krapte op de arbeidsmarkt wordt groter. Organisaties investeren daarom regelmatig samen in het opleiden van jonge mensen en zij-instromers. Er is ook een opleidingstraject ontwikkeld voor mensen die opgeleid worden voor zowel de gehandicaptenzorg, GGZ als de ouderenzorg. Dit is goed voor de zorg en goed voor professionals want je hebt zo volop ruimte om de juiste baan te kiezen. En doordat scholen en organisaties samen goede stagemogelijkheden bieden, halen we het maximale uit de mogelijkheden die er zijn.”  
 
Over MooiMaasvallei
MooiMaasvallei is een regionaal initiatief dat netwerksamenwerking ondersteunt. Vertegenwoordigd zijn: Dichterbij, GGZ Oost Brabant, Pantein, Sociom, Syntein, Synthese, GGD Hart voor Brabant, VGZ, NZa, Unik, Gemeente Land van Cuijk, Gemeente Gennep, Gemeente Bergen, Elzendaal College, Metameer, Merletcollege, Koning Willem I College, ROC Nijmegen, Mooiland, Industriële Kring Boxmeer & Cuijk & Mill & Noord-Limburg, ZLTO, Rabobank Land van Cuijk en Maasduinen.

Deze organisaties van platform MooiMaasvallei komen regelmatig bij elkaar om kennis te delen en te inspireren. Samen zetten zij zich in voor nieuwe initiatieven voor inwoners in de regio.
 
 

Kijk-, Lees- en Luistertips: Video's Praktijkvoorbeelden Downloads & links