"Heel belangrijk is elkaar vinden en verbinden!"

Wat we doen

Het netwerk heeft de afgelopen jaren een aantal concrete resultaten geboekt. Hieronder een greep. Neem voor meer informatie gerust contact op.

Workshops verspreiding Positieve Gezondheid

Werken en denken vanuit het gedachtegoed van Positieve Gezondheid begint met kennis op doen over dit nieuwe concept. Daarvoor zijn een aantal workshops ontwikkeld zoals "Positieve Gezondheid, de rode draad" en de escaperoom: "Positieve gezondheid, er is geen escape!".

De workshops zijn zowel binnen als buiten de regio beschikbaar en ook middels een train-de-trainer-programma. Meer informatie over deze workshops is te vinden bij downloads & links.

Positieve Gezondheid in de Huisartsenpraktijk

Vier huisartsenpraktijken in het Land van Cuijk en Noord-limburg stellen momenteel Positieve Gezondheid centraal in hun spreekkamer en passen hun werkprocessen daarop aan. Zo zijn er bijvoorbeeld langere spreekuren en wordt er meer samengewerkt met het sociale domein. Door zorggroep Syntein is een implementatieprogramma ontwikkeld o.a. gestoeld op de principes van Leanmanagement. Er worden metingen verricht om het effect te kunnen monitoren en de eerste resultaten zijn veelbelovend: een kwart minder verwijzingen naar het ziekenhuis. De zorgverzekeraars ondersteunen de pilots financieel.

Positieve Gezondheid in het personeelsbeleid van werkgevers

Ieder mens vervult verschillende rollen in zijn leven. Door Positieve Gezondheid ook centraal te stellen in de manier waarop werkgevers met hun medewerkers omgaan worden meerdere doelen tegelijkertijd gediend. Immers, een gezonde werknemer is ook een gezonde inwoner, partner, ouder of grootouder en voor kortere of langere duur: cliënt of patiënt. Om uitvoering te geven aan hun werkgeversrol hebben organisaties verschillende personeelsinstrumenten ter beschikking. Denk aan werving- en selectie, arbo-beleid, ziekteverzuimbegeleiding en functionerings- en beoordelingsgesprekken. Diverse partners van het netwerk doen momenteel in de uitvoering hiervan volgens het concept van Positieve Gezondheid ervaring op.  

Positieve Gezondheid in de bibliotheken

Specifiek gericht op burgers worden er de komende jaren diverse thematische workshops aangeboden in alle zeven bibliotheken in het Land van Cuijk en Noord Limburg. Doel van de workshops is om aan de hand van het concept Positieve Gezondheid burgers concrete handvatten te bieden hoe zij hun eigen gezondheid meer ter hand kunnen nemen of anderen daarbij ondersteunen. De thema’s zijn bepaald aan de hand van gesprekken met burgers uit de regio en zijn: goed slapen, je energiek voelen, grenzen aangeven, positief denken, gezonde voeding/gezonde geest. De workshop wordt procesmatig begeleid door een gespreksleider, de inhoud overgedragen door een huisarts. Toegang is gratis. Klik hier voor alle data.

Kijk-, Lees- en Luistertips: Video's Praktijkvoorbeelden Downloads & links