"Heel belangrijk is elkaar vinden en verbinden!"

Wat we doen

Het netwerk heeft de afgelopen jaren een aantal concrete resultaten geboekt. Hieronder een greep. Neem voor meer informatie gerust contact op.

Workshops verspreiding Positieve Gezondheid

Werken en denken vanuit het gedachtegoed van Positieve Gezondheid begint met kennis op doen over dit nieuwe concept. Daarvoor zijn een aantal workshops ontwikkeld zoals "Positieve Gezondheid, de rode draad" en de escaperoom: "Positieve gezondheid, er is geen escape!".

De workshops zijn zowel binnen als buiten de regio beschikbaar en ook middels een train-de-trainer-programma of de aanschaf het spel. Meer informatie is te vinden bij downloads & links.

Mocht je de escaperoom een keer willen spelen, kan dat in 2021 op 25 januari, 8 maart, 19 april, 9 juni, 1 september, 11 oktober of 24 november van 10:00 tot 11:00 uur bij Syntein, Bereklauw 1 in Boxmeer. Deelname is gratis en aanmelden kan hier. De escaperoom van vrijdag 11 december 2020 zit helaas al vol.

Positieve Gezondheid in de Huisartsenpraktijk

Al vier huisartsenpraktijken in het Land van Cuijk en Noord-limburg stellen momenteel Positieve Gezondheid centraal in hun spreekkamer en passen hun werkprocessen daarop aan. En zes praktijken starten in 2020 met de implementatie hiervan. Zo zijn er bijvoorbeeld langere spreekuren en wordt er meer samengewerkt met het sociale domein. Door zorggroep Syntein is een implementatieprogramma ontwikkeld o.a. gestoeld op de principes van Leanmanagement. Er worden metingen verricht om het effect te kunnen monitoren en de eerste resultaten zijn veelbelovend: een kwart minder verwijzingen naar het ziekenhuis. De zorgverzekeraars ondersteunen de pilots financieel. 

Positieve Gezondheid in het personeelsbeleid van werkgevers

Ieder mens vervult verschillende rollen in zijn leven. Door Positieve Gezondheid ook centraal te stellen in de manier waarop werkgevers met hun medewerkers omgaan worden meerdere doelen tegelijkertijd gediend. Immers, een gezonde werknemer is ook een gezonde inwoner, partner, ouder of grootouder en voor kortere of langere duur: cliënt of patiënt. Om uitvoering te geven aan hun werkgeversrol hebben organisaties verschillende personeelsinstrumenten ter beschikking. Denk aan werving- en selectie, arbo-beleid, ziekteverzuimbegeleiding en functionerings- en beoordelingsgesprekken. Diverse partners van het netwerk doen momenteel in de uitvoering hiervan volgens het concept van Positieve Gezondheid ervaring op.  

Positieve Gezondheid in de bibliotheken

Specifiek gericht op burgers organiseert het netwerk Positieve Gezondheid in de Noordelijke Maasvallei vanaf 2018 thematische workshops in alle bibliotheken in het Land van Cuijk en Noord Limburg. Doel van de workshops is om aan de hand van het concept Positieve Gezondheid burgers concrete handvatten te bieden hoe zij hun eigen gezondheid meer ter hand kunnen nemen of anderen daarbij ondersteunen. De thema’s zijn bepaald aan de hand van focusgroepen met burgers uit de regio en zijn goed slapen, je energiek voelen, gezonde voeding en het levenseinde. De workshop werden procesmatig begeleid door een gespreksleider, de inhoud overgedragen door een huisarts. De toegang is gratis.

Het aantal deelnemers per workshop nam gedurende de reeks telkens toe, er kwamen steeds meer mensen op af. De reacties zijn heel erg positief: de workshops werden gemiddeld met een 8 gewaardeerd. Deelnemers hadden aan het eind van de workshop bijna allemaal een persoonlijk voornemen geformuleerd! 

Het initiatief heeft inmiddels navolging gekregen in Venlo. Ook daar worden nu soortgelijke thema-workshops in de bibliotheek georganiseerd. 

 

Kijk-, Lees- en Luistertips: Video's Praktijkvoorbeelden Downloads & links