"Heel belangrijk is elkaar vinden en verbinden!"

Wat we doen

Het netwerk heeft de afgelopen jaren een aantal concrete resultaten geboekt. Hieronder een greep. Neem voor meer informatie gerust contact op.

Workshops verspreiding Positieve Gezondheid

Werken en denken vanuit het gedachtegoed van Positieve Gezondheid begint met kennis op doen over dit nieuwe concept. We hebben daarvoor de escaperoom: "Positieve gezondheid, er is geen escape!" ontwikkeld.

De escaperoom kan aangeschaft worden om het in uw eigen organisatie of netwerk te spelen. Meer informatie  vind je hier

Mocht je de escaperoom een keer willen ervaren, dan kan dat op:

  • donderdag 22 februari 2024 (VERVALT)
  • dinsdag 14 maart 2024
  • maandag 15 april 2024
  • donderdag 30 mei 2024
  • donderdag 13 juni 2024
  • donderdag 12 september 2024
  • maandag 7 oktober 2024
  • donderdag 21 november 2024

Tijd is altijd van 10:00 tot 11:00 uur bij Syntein, Bereklauw 1 in Boxmeer. Deelname is gratis en aanmelden kan hier

Positieve Gezondheid in de Huisartsenpraktijk

Al negen huisartsenpraktijken in het Land van Cuijk en Noord-limburg stellen momenteel Positieve Gezondheid centraal in hun spreekkamer en passen hun werkprocessen daarop aan. Zo zijn er bijvoorbeeld langere spreekuren en wordt er meer samengewerkt met het sociale domein. Door zorggroep Syntein is een implementatieprogramma ontwikkeld o.a. gestoeld op de principes van Leanmanagement. Er worden metingen verricht om het effect te kunnen monitoren en de eerste resultaten zijn veelbelovend: een kwart minder verwijzingen naar het ziekenhuis. De zorgverzekeraars ondersteunen de pilots financieel. 

Syntein heeft verschillende materialen ontwikkeld om Positieve Gezondheid te implementeren in de praktijk, waaronder een toolkit. Ook heeft Syntein verhalen opgetekend van praktijken die werken met Positieve Gezondheid. Je vindt deze materialen op de website van Syntein.

Positieve Gezondheid in het personeelsbeleid van werkgevers

Ieder mens vervult verschillende rollen in zijn leven. Door Positieve Gezondheid ook centraal te stellen in de manier waarop werkgevers met hun medewerkers omgaan worden meerdere doelen tegelijkertijd gediend. Immers, een gezonde werknemer is ook een gezonde inwoner, partner, ouder of grootouder en voor kortere of langere duur: cliënt of patiënt. Om uitvoering te geven aan hun werkgeversrol hebben organisaties verschillende personeelsinstrumenten ter beschikking. Denk aan werving- en selectie, arbo-beleid, ziekteverzuimbegeleiding en functionerings- en beoordelingsgesprekken. Diverse partners van het netwerk doen momenteel in de uitvoering hiervan volgens het concept van Positieve Gezondheid ervaring op.  

Positieve Gezondheid in de bibliotheken

Specifiek gericht op burgers organiseert het netwerk Positieve Gezondheid in de Noordelijke Maasvallei vanaf 2018 thematische workshops in alle bibliotheken in het Land van Cuijk en Noord Limburg. Doel van de workshops is om aan de hand van het concept Positieve Gezondheid burgers concrete handvatten te bieden hoe zij hun eigen gezondheid meer ter hand kunnen nemen of anderen daarbij ondersteunen. De thema’s zijn bepaald aan de hand van focusgroepen met burgers uit de regio en zijn goed slapen, je energiek voelen, gezonde voeding en het levenseinde. De workshop werden procesmatig begeleid door een gespreksleider, de inhoud overgedragen door een huisarts. De toegang is gratis.

Het aantal deelnemers per workshop nam gedurende de reeks telkens toe, er kwamen steeds meer mensen op af. De reacties zijn heel erg positief: de workshops werden gemiddeld met een 8 gewaardeerd. Deelnemers hadden aan het eind van de workshop bijna allemaal een persoonlijk voornemen geformuleerd! 

Het initiatief heeft inmiddels navolging gekregen in Venlo. Ook daar worden nu soortgelijke thema-workshops in de bibliotheek georganiseerd. 

 

Kijk-, Lees- en Luistertips: Video's Praktijkvoorbeelden Downloads & links