Netwerk positieve gezondheid Noordelijke Maasvallei ‘on the move!’

Sinds 2013 is het netwerk bezig om het nieuwe concept van positieve gezondheid handen en voeten te geven in de regio.

Dit betekent een verandering van het ziekte- naar het gezondheidsdenken en het uitgaan van de eigen regie van de burger. De vraag is niet meer ‘Wat is er mogelijk’ binnen het huidige systeem van wet- regelgeving en financiering, maar ‘Wat hebben mensen nodig’ en hoe kunnen we dat mogelijk maken. Zowel in de praktijk, binnen het beleid als binnen het onderwijs wordt ‘the move’ gemaakt.

Samen met veel verschillende partijen wordt op alle fronten gewerkt aan deze beweging! Het gaat dan ook om meer dan een enkele activiteit!

Zo stelt een huisartsengroep gezond centraal in haar praktijkvoering, zijn het ziekenhuis, de thuiszorg en de zorgcentra bezig om hun ziekteverzuimbeleid om te denken naar positief gezondheidsbeleid en heeft de welzijnsorganisatie het concept gebruikt in haar visie. Ook de zorgverzekeraar denkt mee en werkt samen om nieuwe financieringsmogelijkheden en uitkomstindicatoren te realiseren. En op de hogeschool krijgt positieve gezondheid steeds meer aandacht. Samen leren, experimenteren, elkaar vinden en verbinden zijn daarbij de belangrijkste uitgangspunten!

Om binnen en buiten de regio te laten zien wat de beweging in de Noordelijke Maasvallei inhoudt en anderen te inspireren om mee te doen, heeft het netwerk deze website gelanceerd! Doet u ook mee?