Wat we doen

Focus op gezondheid
Positieve Gezondheid betekent: Focussen op gezondheid en niet op ziekte. Kijken naar hoe we zo gezond mogelijk kunnen blijven. En in het geval van ziekte, kijken naar wat iemand wel kan in plaats van niet kan. Om gezondheid van mensen op een positieve manier te beïnvloeden, is het belangrijk dat zij invloed hebben op zowel fysieke, emotionele als sociale uitdagingen van het leven.

Belangrijk voor iedereen

Het initiatief van Positieve Gezondheid biedt niet alleen kansen voor patiënten, cliënten en inwoners, maar ook voor professionals in zorg, welzijn en wonen. Het initiatief stimuleert een betere samenwerking tussen mensen en een goede samenhang tussen (gezondheids)diensten. Daar wordt iedereen beter van.

Gezamenlijk doel

De regio heeft de aanpak van Positieve Gezondheid als gezamenlijk doel omarmd. Op die manier wil men bijdragen aan de gezondheid van de burgers in de Noordelijke Maasvallei.

Activiteiten van het netwerk

Het netwerk ondersteunt de netwerkleden bij initiatieven op het gebied van Positieve Gezondheid. Ook worden er bijeenkomsten georganiseerd bedoeld voor het halen en brengen van inspiratie en ideeën. Op deze plek krijgt samenwerking vorm en worden activiteiten verbonden. Hiernaast staan enkele voorbeelden van projecten.

  • Welzijn op recept ( RMCRadius, Hagro Bergen)
  • Planetree (Pantein)
  • Omdenken in ziektverzuim ( Pantein)
  • ‘Hoe gaat het met u?’ ( Hagro Bergen, Indigo)
  • Netwerk veerkrachtige ouderen Noordelijke Maasvallei
  • Oplossingsgericht werken (GGD Hart voor Brabant)

Afbeelding-activiteiten

Het netwerk is ook intensief betrokken bij het Nationaal Programma Preventie – alles is gezondheid.