Positieve Gezondheid, alleen ga je sneller, samen kom je verder! Bedrijvig Beurs 13 september

Op woensdag 13 september organiseert het Netwerk Positieve Gezondheid, van 18:45 – 19:45 uur, een speeddate over positieve gezondheid. Deze speeddate wordt gehouden op de Bedrijvig Beurs (13 & 14 september) in het Ebben Inspyrium te Cuijk, hét netwerkplatform waar iedereen regionale kansen en kwaliteiten ontdekt.

Kijk naar gezondheid en niet naar ziekte.
Kijk naar hoe iemand zo gezond mogelijk kan blijven.
Kijk naar wat iemand wel in plaats van niet kan.
Kijk naar hoe je gezond leven kunt bevorderen.
Dat alles is Positieve Gezondheid!

Het netwerk heeft als droom geformuleerd om in 2020 alle organisaties, inwoners en professionals in de regio volgens dit concept te laten werken.
Maar hoe doe je dat nu? Waar kunnen zorg, welzijn en bedrijfsleven elkaar vinden? Wat betekent Positieve Gezondheid in de praktijk?

Hierover gaan we als netwerk graag met jullie in gesprek. Om van gedachte te wisselen en samen verder te komen. Schrijf u in door een mail te zenden naar Janneke van den Berg Meer informatie vindt u op de site van de Bedrijvig Beurs.

Huisarts wil meer dan 10 minuten, oplossing mogelijk gevonden in Noord Limburg

Huisartsen komen in hun werk steeds meer in de knel. De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) waarschuwde vanmorgen dat de artsen overbelast dreigen te raken als het aantal patiënten per praktijk niet naar beneden gaat. De norm is nu bijna 2200 en moet naar 1800.

De zorg voor die patiënten is de afgelopen jaren steeds ingewikkelder geworden. Er zijn meer zorgbehoevende ouderen, die bovendien langer leven én langer thuis wonen. Ook sturen ziekenhuizen patiënten eerder naar huis.

Dat komt allemaal op het bordje van de huisarts terecht. Maar die heeft nauwelijks genoeg tijd om al die zorg te leveren.

Voor het volledige NOS-artikel, zie: http://nos.nl/artikel/2171171-huisarts-wil-meer-dan-10-minuten-dan-vertelt-patient-pas-hele-verhaal.html

 

Symposium OLC -Sociom ‘Levenskunst op leeftijd’

“Onder het motto ‘Levenskunst op leeftijd’ vond op 23 september in de schouwburg te Cuijk een zeer geslaagd symposium plaats. Ouderen en Levensvragen Land van Cuijk (OLC) en Sociom brachten een leerzaam en boeiend programma.

Ton Jorna – de auteur van diverse publicaties, waaronder ‘Onmetelijke eenzaamheid’ hield een inleiding over existentiële eenzaamheid en hoe daar mee om te gaan. De filosoof Erik Boers sprak over zijn ervaringen met socratische gesprekken: ‘mensen  blijken in de setting van het socratische café heel goed in staat om samen na te denken over belangrijke vragen en blijven graag komen omdat het iets oplevert: contacten en diepgang.’ De bijdrage van Hans Peter Jung, huisarts en deelnemer van het Netwerk Positieve Gezondheid vormde  een mooi inhoudelijk sluitstuk. Hij maakte op indrukmakende wijze helder hoe belangrijk álle dimensies van positieve gezondheid zijn en dat de aanpak van OLC wezenlijk bijdraagt aan gezondheid.Tijdens de evaluatie en de nagesprekken bleek grote betrokkenheid van het publiek. De afwisseling bestond ook uit muziek en een meesterlijke column van Geurt Frantzen over wellicht de belangrijkste levensvraag.img_8417-2
Het slotgedeelte, gewijd aan het afscheid van Marie-Jantien Kreeft, was eveneens inhoudsrijk en boeiend. Uit de reacties tijdens de informele afsluiting bleek dat het symposium voor velen inspirerend was. Jammer dat beleidsmakende politici vrij schaars vertegenwoordigd waren. Zij  hadden kunnen ervaren hoezeer deze onderwerpen leven en  onderdeel dienen te zijn van de zorg voor gezondheid en welzijn.  De opkomst was veel groter dan verwacht en leverde behalve stof tot nadenken ook nieuwe initiatieven op.”

Ouderen en Levensvragen Land van Cuijk en Sociom – Jan van den Broek

Samenwerking Provincie Limburg en Institute for Positive Health (IPH) bezegeld

De Provincie Limburg wil de eerste positief gezonde provincie van Nederland worden. Daarvoor gaat zij de samenwerking aan met het Institute for Positive Health van Machteld Huber. Met het begrip positieve gezondheid wordt een verbinding gelegd tussen het sociale domein en het zorgdomein. Op vrijdag 16 september jl. is de samenwerking tussen de Provincie Limburg en Institute of Positive Health bezegeld.

Voor meer informatie, zie: http://www.limburg.nl/Actueel/Nieuws_en_persberichten/2016/September_2016/Limburg_eerste_Positieve_Gezonde_Provincie.

GGD appStore

De beste apps voor uw gezondheid!

Hoe vind je een goede gezondheidsapp tussen de vele honderden apps die worden aangeboden?

Met de GGD AppStore willen u op weg helpen. Op deze speciale website vind u allerlei apps die door de GGD’en in Nederland zijn goedgekeurd en zijn voorzien van een vignet. Het gebruik van de GGD AppStore is gratis en voor iedere smartphone beschikbaar.

Wanneer is een gezondheidsapp goed?

Alle geselecteerde apps zijn beoordeeld aan de hand van de uitgangspunten van positieve gezondheid van Machteld Huber. Een team van deskundigen van de GGD’en toetst de apps volgens een vastgestelde methode voordat deze in de GGD appStore wordt geplaatst. Belangrijke afweging is daarbij dat u zelf de regie kunt blijven voeren als het gaat om uw gezondheid.

Alle 25 GGD’en in Nederland en de GGDGHOR Nederland werken samen aan de ontwikkeling van de GGD AppStore.