Waarom doen we wat we doen?

Missie

Als Netwerk Positieve Gezondheid Noordelijke Maasvallei willen we een beweging op gang brengen waarbij in 2020 alle betrokken organisaties , professionals en burgers in de regio denken en werken vanuit positieve gezondheid en de zes dimensies. De eigen regie en mogelijkheden van mensen staan daarbij centraal.

Van structuur- naar cultuurverandering

De uitdagingen in de zorg worden nu nog vooral benaderd met structuurveranderingen. Onze missie is juist te kijken naar de cultuurveranderingen die er nodig zijn om de uitdagingen het hoofd te bieden.

Werken vanuit de bedoeling

Niet het systeem van wet-, regelgeving en financiering, het zorgstelsel, maar de bedoeling moet het vertrek- en eindpunt zijn van wat we noemen gezondheidszorg! Waarom doen we wat we doen? Willen we met de gezondheidszorg niet juist de gezondheid bevorderen?

Zijn we nu niet juist met het omgekeerde bezig?

Die bedoeling is niet in eerste instantie de behandeling van ziekten, beperkingen en problemen, maar juist de gezondheid, mogelijkheden en kansen van mensen bevorderen. In onze regio hebben we het dan over Positieve Gezondheid.

Figuur zorgstelsel
Beeld bron: Gezond centraal (Walg, 2014)

Positieve Gezondheid is:
je eigen regie kunnen voeren en het vermogen om je aan te passen aan de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.

– Machteld Huber –

Bekijk het filmpje van Machteld Huber over Positieve Gezondheid.

De 6 dimensies van het netwerk zijn:

Dagelijks-functioneren

Dagelijks functioneren

Basis algemene dagelijkse levensverrichtingen (adl)  /  Instrumentele adl  /  Werkvermogen
Gezondheidsvaardigheden

Kwaliteit-van-leven

Kwaliteit van leven

Geluk beleven  /   Lekker in je vel zitten
Ervaren gezondheid  /  Levenslust
Balans  /  Genieten

Zingeving

Zingeving

Doelen  /  Dealen nastreven
Toekomstperspectief  /  Acceptatie

Sociaal-maatschappelijk-participeren

Sociaal maatschappelijk participeren

Betekenisvolle relaties  /  Sociale contacten
Betekenisvol werk  /  Geaccepteerd worden
Maatschappelijke betrokkenheid

Lichaamsfuncties

Lichaamsfuncties

Medische feiten  /  Klachten en pijn
Medische waarnemingen  /  Energie
Fysiek functioneren

Mentaal-welbevinden

Mentaal welbevinden

Cognitief functioneren  /  Emotionele toestand
Eigenwaarde  /  Gevoel controle te hebben