Huisarts wil meer dan 10 minuten, oplossing mogelijk gevonden in Noord Limburg

Huisartsen komen in hun werk steeds meer in de knel. De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) waarschuwde vanmorgen dat de artsen overbelast dreigen te raken als het aantal patiënten per praktijk niet naar beneden gaat. De norm is nu bijna 2200 en moet naar 1800.

De zorg voor die patiënten is de afgelopen jaren steeds ingewikkelder geworden. Er zijn meer zorgbehoevende ouderen, die bovendien langer leven én langer thuis wonen. Ook sturen ziekenhuizen patiënten eerder naar huis.

Dat komt allemaal op het bordje van de huisarts terecht. Maar die heeft nauwelijks genoeg tijd om al die zorg te leveren.

Voor het volledige NOS-artikel, zie: http://nos.nl/artikel/2171171-huisarts-wil-meer-dan-10-minuten-dan-vertelt-patient-pas-hele-verhaal.html